b> Khoa Ngoại Ngữ

Thông báo của Phòng Đào tạo về cấp bảng điểm

Theo kế hoạch của năm học, Phòng Đào Tạo sẽ cấp bảng điểm cho sinh viên các khóa 2008, 2009, 2010 (không thu lệ phí). Đề nghị ban cán sự đại diện cho lớp liên hệ Phòng Đào Tạo để đăng ký nhận bảng điểm theo lịch sau:

     Thời gian: từ 9g00 đến 11g00 từ ngày 24/8/2011 - 30/8/2011

     Địa điểm: Phòng Đào Tạo (gặp Cô Hương - Thầy Tâm để đăng ký)

Lưu ý: đề nghị đem theo thẻ sinh viên hoặc CMND khi đến liên hệ đăng ký bảng điểm cho lớp. Sau thời gian trên, Phòng Đào Tạo sẽ không giải quyết những trường hợp trễ hạn.

Trang liên kết