b> Khoa Ngoại Ngữ

Chức năng nhiệm vụ:

Khoa Ngoại ngữ đào tạo đội ngũ cử nhân chuyên ngữ Anh văn và Pháp văn có khả năng : 1- nghiên cứu giảng dạy ngoại ngữ tại các trường đại học, cao đẳng, trung học phổ thông, các trường kỹ thuật và cơ sở đào tạo ngoại ngữ
2- làm công tác biên dịch, phiên dịch trong các chuyên ngành khoa học công nghệ,
3- đảm nhiệm chức năng qủan lý phòng ban thuộc các đơn vị kinh tế, kỹ thuật, các tổ chức xã hội có nhu cầu sử dụng tiếng Anh và tiếng Pháp trong giao tiếp.
 
Các hoạt động chính của Khoa
Đào tạo Cử nhân tiếng Anh và tiếng Pháp hệ chính quy và hệ tại chức
Đào tạo tiếng Anh và tiếng Pháp không chuyên cho sinh viên đại học và cao học thuộc tất cả các khoa của Đại học Nông Lâm
Nghiên cứu phương pháp giảng dạy và học ngoại ngữ
Phát triển chương trình hợp tác quốc tế, trao đổi giáo viên và sinh viên.
 
Thành tích nổi bật và định hướng phát triển
Khoa Ngoại ngữ được thành lập từ tháng 01 năm 2001. Hàng năm Khoa tuyển sinh và đào tạo 120 sinh viên cử nhân ngoại ngữ hệ chính quy và 100 sinh viên cử nhân ngoại ngữ hệ tại chức. Sinh viên được định hướng theo ba chuyên ngành: Giảng dạy ngoại ngữ, Quản lý, và biên phiên dịch. Chương trình đào tạo giúp cho sinh viên sớm định hướng nghề nghiệp và được chuẩn bị tốt về kiến thức và kỹ năng cho nghề nghiệp. Khác với các chương trình cử nhân ngoại ngữ trong nước hiện nay, tất cả các môn học chuyên ngành của Khoa ngoại ngữ đều được dạy và học bằng tiếng Anh và tiếng Pháp.
Bắt đầu năm học 2008-2009, ngành Cử nhân tiếng Pháp đã ký một thỏa ước với trường đại học François-Rabelais (Tours-Pháp). Thông qua thỏa ước này, đại học François-Rabelais sẽ cử giáo viên của trường tham gia giảng dạy tại khoa, đào tạo giáo viên tiếng Pháp, phát triễn bộ phận nghiên cứu, và trao đổi sinh viên giữa hai trường.
Đến năm 2007, đã có 100 cử nhân Anh ngữ tốt nghiệp

Số lần xem trang : :139
Nhập ngày : 19-01-2008
Điều chỉnh lần cuối :19-01-2008

(23-09-2011)

Giảng viên(23-08-2011)

Một số hình ảnh hoạt động(20-01-2008)

Trang liên kết