No

Department

Full name

Degree

Position

1

French (05)

 

 

Huỳnh Thanh Nhã

Ph.D

Lecturer

Nguyễn Thị Thu Hương

Ph.D

Lecturer

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

M.A

Lecturer

Lưu Đình Phúc

M.A

Lecturer

Nguyễn Thị Anh Thư

B.A

Lecturer

2

Linguistics - Culture – Literature (08)

 

 

Đoàn Thị Huệ Dung

Ph.D

Dean, Lecturer

Lê Minh Hà

M.A

Lecturer

Hoàng Nhị Hà

M.A

Lecturer

Nguyễn Thị Kim An

M.A

Lecturer

Lê Thị Tiểu Phượng

M.A

Lecturer

Phan Thị Lan Anh

M.A

Lecturer

Đào Như Nguyện

M.A

Lecturer

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

M.A

Lecturer

3

Management and non-major English (06)

 

 

Đào Đức Tuyên

M.A

Vice Dean, Lecturer

Huỳnh Trung Chánh

M.A

Lecturer

Ngô Phan Lan Dung

M.A

Lecturer

Nguyễn Viết Lâm

M.A

Lecturer

Tạ Mỹ Nga

M.A

Lecturer

Huỳnh Thị Cẩm Loan

M.A

Lecturer

4

TESOL (07)

 

 

Bùi Thị Thúc Quyên

Ph.D

Lecturer

Phùng Thị Quỳnh Chi

M.A

Lecturer

Bùi Quốc Chính

M.A

Lecturer

Nguyễn Liên Hương

M.A

Lecturer

Huỳnh Bảo Phương

M.A

Lecturer

Lê Thị Ngân Vang

M.A

Lecturer

Dương Mỹ Thẩm

M.A

Lecturer

5

Agricultural technology education (06)

 

 

Võ Văn Việt

Ph.D

Lecturer

Phạm Quỳnh Trang

M.A

Lecturer

Hà Thị Ngọc Thương

M.A

Lecturer

Hồ Văn Công Nhân

M.Sc

Lecturer

Nguyễn Thanh Bình

B.A

Lecturer

Trần Ngọc Thanh

B.A

Lecturer

Page count : :10286
Created : 19-01-2008
Last modify :27-11-2015

Nhân sự các bộ môn

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy chín bảy tám bảy

Xem trả lời của bạn !