THÔNG BÁO

V/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm

Trong thời gian thực tập sư phạm từ 15/10/2018 - 18/11/2018, ngoài các nhiệm vụ SV cần thực hiện như trong nội dung thực tập sư phạm, SV cần gửi email báo cáo công việc thực tập cho GV phụ trách đoàn TTSP (danh sách GV trong file đính kèm) cuối mỗi tuần.

Tuần 1:

-          * Báo cáo tên trường thực tập, họ tên GVHD chuyên môn, GVHD chủ nhiệm, số ĐT liên hệ của GVHD.

-          * Báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần đầu:

o   Công tác chuyên môn (số tiết dự giờ chuyên môn, lớp dự giờ, công việc GVHD chuyên môn phân công (giáo án, bài dạy);

o   Công tác chủ nhiệm (số tiết dự giờ, lớp dự giờ, công việc GVHD chủ nhiệm phân công);

o   Tác phong và chấp hành nội quy trường thực tập;

o   Đánh giá bản thân về các công việc đã thực hiện trong tuần.

Tuần 2, 3, 4, 5:

-          * Báo cáo công việc đã thực hiện trong tuần:

o   Công tác chuyên môn (số tiết giảng dạy, bài dạy, lớp, công việc GVHD chuyên môn phân công (giáo án, bài dạy);

o   Công tác chủ nhiệm (số tiết chủ nhiệm, các công việc đã thực hiện cho lớp chủ nhiệm trong tuần, công việc GVHD chủ nhiệm phân công cho tuần kế tiếp);

o   Tác phong và chấp hành nội quy trường thực tập;

o   Đánh giá bản thân về các công việc đã thực hiện trong tuần.

* Ghi chú:

                      Đối với các đoàn từ 2 SV trở lên thì cử 1 SV đại diện tổng hợp báo cáo và gửi cho GV phụ trách.

           Trong thời gian thực tập, nếu gặp những vấn đề liên quan không giải quyết được, SV nên trao đổi với GV phụ trách đoàn để được hỗ trợ.

                      GV phụ trách sẽ liên lạc với các GVHD để kiểm tra việc thực hiện các công việc mà SV đã báo cáo.

            Báo cáo là một phần căn cứ để đánh giá kết quả thực tập sư phạm của SV.

                                                                                                                    

                                                                                           KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM

 

Ghi chú: Sv xem DANH CÁC TRƯỜNG THỰC TẬP SƯ PHẠM tại đây

 

Số lần xem trang: 2502
Điều chỉnh lần cuối: 04-10-2019

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Thông báo kế hoạch tổ chức Lễ tốt nghiệp cho sinh viên (đợt 1 năm 2017) (30-04-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm bốn không một hai

Xem trả lời của bạn !

logolink