GIỚI THIỆU          

         Bộ môn Sư Phạm Kỹ thuật Nông nghiệp, Trường Đại học Nông Lâm Thành phố Hồ Chí Minh trực thuộc Ban Giám Hiệu, được thành lập theo Quyết định số 35/BĐH ngày 17/7/1985 và Quyết định số 2722/QĐ-BGD&ĐT-TCCB ngày 27/6/2002 của Bộ Trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, đào tạo đại học hệ chính quy 2 chuyên ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp và Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp.

        Bắt đầu tuyển sinh năm 2002, đến tháng 10/2010 có 320 sinh viên hệ chính quy đang theo học cả hai chuyên ngành SPKTNN và SPKTCN.

 

MỤC TIÊU ĐÀO TẠO

         Nhằm tạo ra những giáo viên đồng thời là các chuyên gia giỏi có tư tưởng đạo đức tốt, nắm vững tri thức khoa học, có nghiệp vụ vững vàng về khoa học kỹ thuật đạt trình độ đại học đồng thời có những hiểu biết sâu sắc về khoa học giáo dục, tâm lý giáo dục,phương pháp luận về giảng dạy, xây dựng và quản lý chương trình đào tạo chính sách giáo dục để giảng dạy và tập huấn, tổ chức hoạt động sản xuất nông nghiệp nhằm giúp học sinh tiếp cận nền Công nghiệp và Nông nghiệp kỹ thuật cao trong tương lai.

 

HƯỚNG NGHIÊN CỨU

        * Nghiên cứu đổi mới phương pháp giảng dạy và đánh giá kết quả học tập của sinh viên theo học những ngành kỹ thuật về nông nghiệp, công nghiệp.

          * Nghiên cứu và ứng dụng kỹ thuật tiên tiến vào sản xuất công, nông nghiệp.

 

VIỆC LÀM SAU KHI TỐT NGHIỆP

       * Cử nhân sư phạm kỹ thuật nông nghiêp và cử nhân sư phạm kỹ thuật công - nông nghiệp có khả năng giảng dạy trong lĩnh vực giáo dục nông nghiệp, công nghiệp: giáo viên hướng nghiệp, giáo viên giảng dạy kỹ thuật nông nghiêp, công nghiệp tại các trường cao đẳng sư phạm, cao đẳng nông nghiệp, cao đẳng công nghiệp, trung tâm hướng nghiệp hay các trung tâm dạy nghề.

       * Tham gia thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học nhằm giải quyết những vấn đề có liên quan đến giáo dục và công-nông nghiệp đào tạo nguồn nhân lực phục vụ cho mục tiêu công nghiệp hóa hiện đại hóa đất nước.

       * Là cán bộ khuyến nông hoặc cán bộ kỹ thuật tại các cơ quan nhà nước, cơ sở sản xuất tư nhân, các trung tâm nghiên cứu ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật.

       * Sinh viên có thể học tiếp ngành đại học thứ hai hoặc học tiếp bậc học cao hơn các chuyên ngành thuộc khối A và B

 

HOẠT ĐỘNG

       * Nghiên cứu các chương trình đào tạo đại học tiến tiến, từng bước thử nghiệm, hiệu chỉnh, phát triển bền vững.

        * Xây dựng giáo trình cho tất cả các môn học.

       * Triển khai các khóa bồi dưỡng giảng viên các cấp với sự phối hợp của các chuyên gia trong và ngòai nước.

       * Nghiên cứu và phát triển hệ thống phục vụ giáo dục và đào tạo, hỗ trợ việc quản lý, điều hành của nhà trường.

       * Hợp tác, hỗ trợ các đơn vị trong nhà trường triển khai các ứng dụng công nghệ thông tin trong ngành sư phạm. Thường xuyên tổ chức các khóa bồi dưỡng, cập nhật kiến thức.

       * Xây dựng và hoàn thiện các hệ thống quản lý hỗ trợ quy hoạch sử dụng tài nguyên Nông-Lâm-Ngư Nghiệp và môi trường, cũng như đối với các lĩnh vực kinh tế kỹ thuật khác.

       * Hợp tác đào tạo và chuyển giao công nghệ với các đơn vị sản xuất và nghiên cứu.

       * Xây dựng và phát triển quan hệ quốc tế trong các hoạt động đào tạo, nghiên cứu và chuyển giao công nghệ.

 

Số lần xem trang: 2332
Điều chỉnh lần cuối: 08-10-2010

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bốn một năm bảy

Xem trả lời của bạn !