Stt

Bộ môn

Họ và tên

Học vị

Chức danh

1

Tiếng Pháp (05)

 

 

Huỳnh Thanh Nhã

TS

Giảng viên

Nguyễn Thị Thu Hương

TS

Giảng viên

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

ThS

Giảng viên

Lưu Đình Phúc

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thị Anh Thư

CN

Giảng viên

2

Ngôn ngữ- Văn hóa –Văn chương (08)

 

 

Đoàn Thị Huệ Dung

TS

TK,GV

Lê Minh Hà

ThS

Giảng viên

Hoàng Nhị Hà

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim An

ThS

Giảng viên

Lê Thị Tiểu Phượng

ThS

Giảng viên

Phan Thị Lan Anh

ThS

Giảng viên

Đào Như Nguyện

ThS

Giảng viên

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

ThS

Giảng viên

3

Tiếng Anh Quản lý và không chuyên (06)

 

 

Đào Đức Tuyên

ThS

PTK,GV

Huỳnh Trung Chánh

ThS

Giảng viên

Ngô Phan Lan Dung

ThS

Giảng viên

Nguyễn Viết Lâm

ThS

Giảng viên

Tạ Mỹ Nga

ThS

Giảng viên

Huỳnh Thị Cẩm Loan

ThS

Giảng viên

4

Sư phạm Tiếng Anh (07)

 

 

Bùi Thị Thúc Quyên

TS

Giảng viên

Phùng Thị Quỳnh Chi

ThS

Giảng viên

Bùi Quốc Chính

ThS

Giảng viên

Nguyễn Liên Hương

ThS

Giảng viên

Huỳnh Bảo Phương

ThS

Giảng viên

Lê Thị Ngân Vang

ThS

Giảng viên

Dương Mỹ Thẩm

ThS

Giảng viên

5

Sư phạm-Kỹ thuật (06)

 

 

Võ Văn Việt

TS

Giảng viên

Phạm Quỳnh Trang

ThS

Giảng viên

Hà Thị Ngọc Thương

ThS

Giảng viên

Hồ Văn Công Nhân

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

CN

Giảng viên

Trần Ngọc Thanh

CN

Giảng viên

Số lần xem trang: 8464
Điều chỉnh lần cuối: 27-11-2015

Nhân sự các bộ môn

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu sáu tám một

Xem trả lời của bạn !