Danh sách sinh viên đủ điều kiện tốt nghiệp xem tại đây

Danh sách sinh viên không đủ điều kiện tốt nghiệp xem tại đây

Số lần xem trang : :1109
Nhập ngày : 14-12-2016
Điều chỉnh lần cuối :

Thông báo của Khoa

Thông báo học phí các hệ đào tạo học kỳ 1/ 2017-2018(31-08-2017)

Quyết định buộc thôi học HK1, 2016-2017 của Khoa NNSP(31-08-2017)

Thông báo V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017(15-05-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016(04-05-2017)

Lịch thi Học kì 3 năm học 2015-2016 (4/9/2016)(04-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bảy bốn hai sáu

Xem trả lời của bạn !