DANH SÁCH SINH VIÊN SPKTNN KHÓA 33

DỰ THI TỐT NGHIỆP 

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

1

07158083

Thuận Hoàng

Chánh

03/02/88

2

07158084

ương Thị Mỹ

Chi

26/02/89

3

07158094

Phạm Thị Hoa

Hiên

06/08/89

4

07158018

Phạm Văn

Hùng

12/12/89

5

07158013

Ngô Duy

Hiệp

14/08/89

6

07158015

Nguyễn Anh

Hoàng

10/03/89

7

07158014

ương Thị Kim

Hòa

02/07/88

8

07158097

Lê Chí

Huy

24/06/89

9

07158026

Võ Tấn

Lâm

17/12/88

10

07158109

Nguyễn Thị Mỹ

Linh

07/03/89

11

07158110

Nguyễn Thị Nhật

Linh

10/09/89

12

07158029

Lê Thị Hồng

Loan

16/05/88

13

07158037

Phan Duy

Nguyên

19/04/89

14

07158118

Nguyễn Thị Thùy

Nhiên

29/05/89

15

07158044

Thái Thị Bích

Ph­ượng

12/10/88

16

07158043

Lê Thị Kim

Phụng

15/10/89

17

07158130

Ngô Quốc

Thái

13/01/87

18

07158134

Huỳnh Trần Ph­ương

Thanh

19/09/89

19

07158147

Trần Đình

Thư­ờng

12/07/88

20

07158061

Nguyễn Thị

Thủy

20/07/88

21

07158145

Lê Thị Thanh

Thủy

06/07/89

22

07158075

Nguyễn Thị Bảo

Yến

10/08/88

23

07132056

Lê Quang

Công

26/03/88

24

07132010

Tô Thị

Duyên

20/07/86

25

07132011

Nguyễn Văn

Đăng

20/06/86

26

07132003

Phạm Thị

Cần

10/02/89

27

07132007

ương Thị Hồng

Diệu

20/11/89

28

07132008

Nguyễn Thị Thanh

Dung

02/08/88

29

07132015

Võ Thế

Hiệp

02/01/88

30

07132020

Phan Thành

Khoa

12/08/88

31

07132022

Quách Thị Thùy

Lam

20/03/89

32

07132027

Phạm Thị Tiếc

02/07/86

33

07132029

Bùi Thị

Nga

20/06/89

34

07132083

Đặng Thị Nam

Phượng

13/03/89

35

07132084

Lư­ơng Thị Thanh

Quế

27/08/88

36

07132077

Nguyễn Song

Phát

14/08/87

37

07132098

Nguyễn Thanh

Toàn

10/10/87

38

07132045

Ngô Thị Huyền

Trang

28/12/87

39

07132090

Ngô Thiện

Thình

16/06/88

40

07132088

Nguyễn Thị Thu

Thảo

28/10/89

41

07132089

Nguyễn Thị

Thêu

21/11/88

42

07132094

Đặng Hồng

Thủy

17/08/88

43

07132096

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

02/01/89

44

07132043

Nguyễn Thị Phư­ơng

Thúy

07/11/88

45

06132041

Huỳnh Đinh Tấn

Thịnh

05/12/89

46

07132093

Nguyễn Thị Mỹ

Thuận

02/07/89

47

07132047

Nguyễn Thị Huyền

Trân

20/01/87

48

07132048

Đặng Thị Mộng

Trinh

19/03/88

 

                       *Tổng số theo danh sách có 48 sinh viên

                                                                                                                                                                         Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm

 

Số lần xem trang: 2335
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2011

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín hai sáu không ba

Xem trả lời của bạn !

logolink