DANH SÁCH SINH VIÊN LỚP DH07SP VÀ DH07SK

KHÔNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN THI TỐT NGHIỆP CUỐI KHÓA

 

TT

MSSV

Họ và tên

Ngày sinh

Lớp

1

07158102

Phạm Thị

Hương

06/12/89

DH07SK

2

07158137

Phan Việt

Thành

25/03/89

DH07SK

3

06132005

Lê Trọng

Đại

14/02/80

DH07SP

     

       *Tổng số theo danh sách có 3 sinh viên

                                                                                                                Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm

Số lần xem trang: 2336
Điều chỉnh lần cuối: 09-08-2011

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn một chín hai ba

Xem trả lời của bạn !

logolink