Từ ngày 02/05/2012 đến 10/05/2012 lớp trưởng các lớp tập hợp biên lai và nộp tại P.11B - khu Thiên Lý (có kèm theo danh sách SV nộp biên lai - theo mẫu)

              Ngày 15/05/2012 đến 21/05/2012 sinh viên tới nhận tiền tại phòng 19 - khu Thiên Lý.

                    Chú ý: SV mang theo thẻ sinh viên hoặc Chứng minh thư nhân dân khi đến nhận tiền.

              Sau thời hạn trên, phòng Kế hoạch - Tài chính sẽ khóa sổ và không giải quyết các trường hợp phát sinh.

* Mẫu: 

DANH SÁCH SINH VIÊN NỘP BIÊN LAI LỚP .......

STT

MSSV

HỌ

TÊN

LỚP

SỐ TIỀN

NGÀY ĐÓNG

SỐ BIÊN LAI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Số lần xem trang: 2345
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám không bốn một ba

Xem trả lời của bạn !

logolink