Kì tuyển sinh đại học 2008, Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật, trường Đại học Nông lâm TPHCM sẽ tuyển sinh 2 ngành:

 1. Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp
 2. Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp

* Ngành Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp:

 • Loại hình đào tạo: Chính qui dài hạn

 • Thời gian đào tạo: 4 năm

 • Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Nông nghiệp

 • Chương trình học: SV sẽ được học những môn học thuộc chương trình B (sinh học, thí nghiệm sinh thực/sinh động, thủy sản, nông học,...) (xem thêm trong phần Chương trình đào tạo ngành SPKTNN )

 • Mục tiêu đào tạo: Giáo viên giảng dạy Kỹ thuật Nông nghiệp tại các trường PTTH, trung học nghề, Cao đẳng. Ngoài ra SV tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các trung tâm khuyến nông, các trung tâm chuyển giao kỹ thuật nông nghiệp, Công ty, Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực nông nghiệp.

 

* Ngành Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiêp

 • Loại hình đào tạo: Chính qui dài hạn

 • Thời gian đào tạo: 4 năm

 • Văn bằng: Cử nhân Sư phạm Kỹ thuật Công Nông nghiệp

 • Chương trình học: SV sẽ được học những môn học thuộc chương trình A (hình học họa hình, dung sai, kỹ thuật điện, điện tử, kim loại nhiệt luyện,...) và một số môn thuộc chương trình B. (xem thêm trong phần Chương trình đào tạo ngành SPKTCNN)

 • Mục tiêu đào tạo: Giáo viên giảng dạy Kỹ thuật Công nông nghiệp tại các trường PTTH, trung học nghề, Cao đẳng. Ngoài ra SV tốt nghiệp cũng có thể làm việc tại các trung tâm chuyển giao kỹ thuật Công nghiệp, Công ty, Doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Công nghiệp.

Số lần xem trang: 2335
Điều chỉnh lần cuối: 22-03-2008

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám năm sáu sáu năm

Xem trả lời của bạn !

logolink