Quy trình hướng dẫn SV thực tập tại địa phương.

     - Dành cho SV chuyên ngành Sư phạm KT Công nông nghiệp (Tải tại đây)

     - Dành cho SV chuyên ngành Sư phạm KT Nông nghiệp (Tải tại đây)

Kế hoạch thực tập sư phạm (Tải tại đây)

Các mẫu biểu hồ sơ thực tập SV xem trang Kế hoạch thực tập sư phạm 2 

http://ate.hcmuaf.edu.vn/ate-18664-1/tb-ke-hoach-thuc-tap-su-pham-2-cho-cac-lop-dh10sp-dh10sk-hk2-nam-hoc-2013-2014-.html

 

Số lần xem trang: 2344
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám một bốn tám hai

Xem trả lời của bạn !

logolink