1. Thời gian: dự kiến 13/10/2014 – 01/11/2014 (3 tuần)
  2. Địa điểm: THPT Nguyễn Hữu Huân; THPT Thủ Đức; THPT Long Trường; THPT Võ Thị Sáu
  3. Số lượng sinh viên: 54 SV

- Nội dung kiến tập Sư phạm 1: Tải file

- Danh sách nhóm thực tập: 

     + THPT Thủ Đức: Tải file

     + THPT Nguyễn Hữu Huân: Tải file

     + THPT Long Trường: Tải file

     + THPT Võ Thị Sáu: Tải file

- Quy chế Kiến tập và Biểu mẫu: Tải file

- Danh sách số lượng các biểu mẫu cần có trong hồ sơ: Tải file

- Gợi ý nội dung bài thu hoạch cuối đợt kiến tập: Tải file

 

Số lần xem trang: 2351
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu năm chín tám hai

Xem trả lời của bạn !

logolink