DANH SÁCH NHÓM SV ĐI THAM QUAN GIÁO DỤC
TẠI TRƯỜNG CAO ĐẲNG NGHỀ VIỆT NAM - SINGAPORE 
 
*LƯU Ý: SV đi đúng theo danh sách nhóm. SV có mặt tại sân Phượng Vỹ lúc 07g (theo lịch trình đã thông báo) 
07g15 xe bắt đầu chạy. SV nào đến trễ coi như vắng không tham buổi tham quan
 
NHÓM 1
 

STT

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Mã lớp

Ghi chú

1

12132134

Lê Thị Quỳnh

Anh

DH12SP

 

2

12132006

Đồng Văn

Bảo

DH12SP

 

3

12132043

Đặng Ngọc

Biển

DH12SP

 

4

12132101

Nguyễn Xuân

Chiến

DH12SP

 

5

12132008

Nguyễn Lâm

Đô

DH12SP

 

6

12132139

Đàm Văn

Đô

DH12SP

 

7

12132011

Bùi Thị Ngọc

Hân

DH12SP

 

8

12132141

Nguyễn Thị Mỹ

Hạnh

DH12SP

 

9

12132100

Vũ Anh

Hào

DH12SP

 

10

12132012

Trần Đình

Hiếu

DH12SP

 

11

12132074

Nguyễn Thị Hồng

Hòa

DH12SP

 

12

12132073

Lê Mỹ

Huấn

DH12SP

 

13

12132044

Hoàng Thị

Hường

DH12SP

 

14

12132179

Hồ Thị Thanh

Huyền

DH12SP

 

15

12132016

Trịnh Thị

Lan

DH12SP

 

16

12132132

Đậu Văn

Linh

DH12SP

 

17

12132002

Hoàng Phi

Long

DH12SP

 

18

12132035

Nguyễn Thị Kiều

Ly

DH12SP

 

19

12132094

Trịnh Lê

Nam

DH12SP

 

20

12132078

Đỗ Thị Thanh

Ngân

DH12SP

 

21

12132092

Đoàn Hiếu

Nghĩa

DH12SP

 

22

12132088

Lã Minh

Ngọc

DH12SP

 

23

12132126

Lê Thị Kim

Ngọc

DH12SP

 

24

12132149

Trần Thị Vương

Ngọc

DH12SP

 

25

12132093

Nguyễn Văn

Ngon

DH12SP

 

26

12132097

Trần Thị Huỳnh

Như

DH12SP

 

27

12132067

Nguyễn Thị Kim

Nhung

DH12SP

 

28

12132152

Nguyễn Trà Thái Ng

Nhưng

DH12SP

 

29

12132181

Nguyễn Thị

Oanh

DH12SP

 

30

12132128

Nguyễn Tiến

Phát

DH12SP

 

31

12132089

Nguyễn Thành

Phước

DH12SP

 

32

12132070

Bùi Thị

Phương

DH12SP

 

33

12132023

Nguyễn Thị Bích

Phương

DH12SP

 

34

12132127

Phạm Thị út

Quyền

DH12SP

 

35

12132077

Nguyễn Thị Như

Quỳnh

DH12SP

 

36

12132175

Lê Thị

Ra

DH12SP

 

37

12132117

Vũ Thị

Sâm

DH12SP

 

38

12132049

Lê Thị Lệ

Sương

DH12SP

 

39

12132062

Nguyễn Thị Thanh

Tâm

DH12SP

 

40

12132131

Trần Thị Kim

Thanh

DH12SP

 

41

12132003

Huỳnh Thị Như

Thiện

DH12SP

 

42

12132027

Đinh Văn

Thịnh

DH12SP

 

43

12132068

Phạm Thị Anh

Thư

DH12SP

 

44

12132113

Vũ Thị Anh

Thư

DH12SP

 

45

12132053

Trần Thị

Thuận

DH12SP

 

46

12132029

Nguyễn Thị Thanh

Thủy

DH12SP

 

47

12132004

Nguyễn Thị Thành

Thụy

DH12SP

 

48

12132158

Bùi Minh

Tiến

DH12SP

 

49

12132116

Huỳnh Minh

Toàn

DH12SP

 

50

12132171

Dương Hoàng Thanh

Trúc

DH12SP

 

51

12132165

Nguyễn Thanh

DH12SP

 

52

12132075

Phạm Anh

Tuấn

DH12SP

 

53

12132071

Nguyễn Ngọc

Tuệ

DH12SP

 

54

12132167

Đoàn Hồng

Tường

DH12SP

 

55

12132072

Trần Kim

Tuyến

DH12SP

 

56

12132129

Nguyễn Khánh

Tuyền

DH12SP

 

57

12132031

Phan Công

Vịnh

DH12SP

 

58

12132169

Nguyễn Thị Ngọc

Yến

DH12SP

 

59

13132097

Nguyễn Hoàng Tuấn

Anh

DH13SP

 

60

13132113

Trần Thị Mỹ

Ca

DH13SP

 

61

13132118

Phan Thị Kim

Chi

DH13SP

 

62

13132009

Nguyễn Thị Thu

Cúc

DH13SP

 

63

13132157

Đinh Quang

Đức

DH13SP

 

64

13132126

Lê Thị Kim

Dung

DH13SP

 

65

13132128

Hàm Thị Mỹ

Duy

DH13SP

 

66

13132162

Đỗ Ngọc

DH13SP

 

67

13132016

Võ Văn Thanh

Hải

DH13SP

 

68

13132087

Nguyễn Đình

Hậu

DH13SP

 

69

13132020

Cao Thị Mỹ

Hiệp

DH13SP

 

70

13132088

Hồ Thị Minh

Hoàng

DH13SP

 

71

13132023

Khương Trung

Hồng

DH13SP

 

72

13132195

Phạm Thị

Huệ

DH13SP

 

73

13132201

Đỗ Viết

Hùng

DH13SP

 

74

13132196

Nguyễn Trần Tưởng

Huy

DH13SP

 

75

13132197

Nguyễn Thanh

Huyền

DH13SP

 

76

13132026

Nguyễn Thị Ngọc

Huyền

DH13SP

 

77

13132033

Nguyễn Ngọc Thùy

Linh

DH13SP

 

78

13132034

Nguyễn Thị Như

Linh

DH13SP

 

79

13132227

Nguyễn Quỳnh Phương

Linh

DH13SP

 

80

13132226

Cao Thị Mỹ

Linh

DH13SP

 

81

13132229

Huỳnh Thị Thu

Loan

DH13SP

 

82

13132233

Huỳnh Đại

Lộc

DH13SP

 

83

13132091

Nguyễn Thị Thanh

Lợi

DH13SP

 

84

13132250

Nguyễn Thị

Minh

DH13SP

 

85

13132257

Tạ Thị Thúy

Nga

DH13SP

 

86

13132263

Võ Thị Mỹ

Nghiệp

DH13SP

 

87

13132269

Lê Bảo

Ngọc

DH13SP

 

88

13132043

Nguyễn Trọng

Nhân

DH13SP

 

89

13132283

Đỗ Hồng

Nhung

DH13SP

 

90

13132297

Nguyễn Thế

Phong

DH13SP

 

91

13132298

Cao Minh

Phu

DH13SP

 

92

13132308

Nguyễn Thị

Phương

DH13SP

 

93

13132310

Hoàng Thị Ngọc

Phượng

DH13SP

 

94

13132315

Nguyễn Văn

Quân

DH13SP

 

95

13132317

Nguyễn Thị Lệ

Quỳnh

DH13SP

 

96

13132325

Lê Ngọc

Sơn

DH13SP

 

97

13132059

Lê Hoàng

Thạch

DH13SP

 

98

13132336

Nguyễn Thị

Thanh

DH13SP

 

99

13132338

Nguyễn Minh

Thành

DH13SP

 

100

13132063

Huỳnh Thị Châu

Thủy

DH13SP

 

101

13132065

Nguyễn Thị Hồng

Tính

DH13SP

 

102

13132069

Trần Thị Tuyết

Trinh

DH13SP

 

103

13132401

Phạm Thị

Trinh

DH13SP

 

104

13132402

Phạm Thị Thu

Trinh

DH13SP

 

105

13132424

Triệu Minh

Tuyến

DH13SP

 

106

13132075

Nguyễn Thị Thanh

Tuyền

DH13SP

 

107

13132089

Kim Thị Bạch

Tuyết

DH13SP

 

108

13132079

Lê Thị Hồng

Vân

DH13SP

 

 
NHÓM 2 

STT

Mã sinh viên

Họ tên sinh viên

Mã lớp

Ghi chú

1

13132092

Đàm Thị Thanh

An

DH13SP

 

2

13132093

Lê Quốc

Anh

DH13SP

 

3

13132095

Lê Tuấn

Anh

DH13SP

 

4

13132105

Nguyễn Thị Ngọc

ánh

DH13SP

 

5

13132002

Nguyễn Văn

Ba

DH13SP

 

6

13132004

Nguyễn Xuân

DH13SP

 

7

13132111

Văn Chí

Bình

DH13SP

 

8

13132116

Lê Diễm

Chi

DH13SP

 

9

13132117

Ngô Thị Cẩm

Chi

DH13SP

 

10

13132013

Lê Phạm

Đắc

DH13SP

 

11

13132123

Trần Hải

Dân

DH13SP

 

12

13132153

Rcom- Hải

Đăng

DH13SP

 

13

13132124

Huỳnh Đạt

Du

DH13SP

 

14

13132139

Sơn Thành

Dũng

DH13SP

 

15

13132465

Trần

Dũng

DH13SP

 

16

13132145

Võ Thị Thùy

Dương

DH13SP

 

17

13132132

Nguyễn Trần

Duy

DH13SP

 

18

13132135

Tạ Thị Mỹ

Duyên

DH13SP

 

19

13132014

Nguyễn Thị

DH13SP

 

20

13132165

Nguyễn Thị

DH13SP

 

21

13132170

Nguyễn Thị Thu

DH13SP

 

22

13132180

Lê Ngọc

Hân

DH13SP

 

23

13132175

Lê Thị Thúy

Hằng

DH13SP

 

24

13132176

Nguyễn Thị

Hằng

DH13SP

 

25

13132177

Nguyễn Thị Mỹ

Hằng

DH13SP

 

26

13132179

Trịnh Thị

Hằng

DH13SP

 

27

13132174

Lê Thị Hồng

Hạnh

DH13SP

 

28

13132182

Nguyễn Thị Diệu

Hiền

DH13SP

 

29

13132190

Dương Thị

Hợi

DH13SP

 

30

13132188

Nguyễn Thị Mỹ

Hồng

DH13SP

 

31

13132194

Bùi Thị

Huê

DH13SP

 

32

13132202

Phan Văn

Hùng

DH13SP

 

33

13132199

Phạm Cao

Huyền

DH13SP

 

34

13132211

Lê Đăng

Khôi

DH13SP

 

35

13132214

Võ Văn

Kiệt

DH13SP

 

36

13132215

Nguyễn Thị Xuân

Kim

DH13SP

 

37

13132216

Võ Thị Ngọc

Lan

DH13SP

 

38

13132217

Vũ Đình

Lãng

DH13SP

 

39

13132222

Lê Thị Mỹ

Lệ

DH13SP

 

40

13132225

Nguyễn Phạm Hồng

Liên

DH13SP

 

41

13132235

Nguyễn Đức

Lộc

DH13SP

 

42

13132242

Nguyễn Thị Hồng

Mai

DH13SP

 

43

13132262

Trần Thị Ngọc

Ngân

DH13SP

 

44

13132259

Lương Kim

Ngân

DH13SP

 

45

13132261

Phan Thị Hồng

Ngân

DH13SP

 

46

13132267

Lâm Thị Bảo

Ngọc

DH13SP

 

47

13132271

Nguyễn Thị Bích

Ngọc

DH13SP

 

48

13132276

Lê Thị

Nguyện

DH13SP

 

49

13132277

Vũ Thị Mỹ

Nguyệt

DH13SP

 

50

13132280

Trần Thị Bảo

Nhi

DH13SP

 

51

13132282

Vũ Thị Yến

Nhi

DH13SP

 

52

13132290

Trương Thị Phương

Nữ

DH13SP

 

53

13132295

Nguyễn Thị Hồng

Phiến

DH13SP

 

54

13132299

Nguyễn Đình

Phùng

DH13SP

 

55

13132464

Hồ Thị

Phương

DH13SP

 

56

13132312

Nguyễn Thúy

Phượng

DH13SP

 

57

13132314

Trần Bích

Phượng

DH13SP

 

58

13132320

Lê Thị My

Sa

DH13SP

 

59

13132322

Mai Ka

Sa

DH13SP

 

60

13132324

Nguyễn Thị

Sen

DH13SP

 

61

13132330

Phan Đức

Tài

DH13SP

 

62

13132327

Cao Phước

Tài

DH13SP

 

63

13132329

Nguyễn Hửu

Tài

DH13SP

 

64

13132333

Nguyễn Huỳnh Nhật

Tân

DH13SP

 

65

13132345

Phạm Văn

Thắng

DH13SP

 

66

13132052

Nguyễn Văn

Thành

DH13SP

 

67

13132054

Vũ Xuân

Thành

DH13SP

 

68

13132340

Nguyễn Thị Ngọc

Thảo

DH13SP

 

69

13132056

Phạm Thị

Thảo

DH13SP

 

70

13132060

Nguyễn Quang

Thịnh

DH13SP

 

71

13132350

Đoàn Thị Kim

Thoa

DH13SP

 

72

13132366

Phan Thị Anh

Thư

DH13SP

 

73

13132355

Huỳnh Ngọc

Thuận

DH13SP

 

74

13132369

Hoàng Thị Hoài

Thương

DH13SP

 

75

13132361

Trần Thị Diễm

Thúy

DH13SP

 

76

13132359

Lương Thị

Thúy

DH13SP

 

77

13132360

Nguyễn Thị Thanh

Thúy

DH13SP

 

78

13132379

Đặng Văn

Toại

DH13SP

 

79

13132380

Ngô Toàn

Tới

DH13SP

 

80

13132462

Trần Ngọc

Trâm

DH13SP

 

81

13132381

Hoàng Thị Thu

Trang

DH13SP

 

82

13132389

Nguyễn Thị Thu

Trang

DH13SP

 

83

13132390

Nguyễn Thị Thùy

Trang

DH13SP

 

84

13132392

Phạm Thùy

Trang

DH13SP

 

85

13132397

Hồ Thị Nguyên

Trinh

DH13SP

 

86

13132070

Nguyễn Công

Trình

DH13SP

 

87

13132071

Đặng Hữu

Trọng

DH13SP

 

88

13132406

Bùi Thị Ngọc

Trúc

DH13SP

 

89

13132410

Trần Thị Thanh

Trúc

DH13SP

 

90

13132073

Mai Quang

Trung

DH13SP

 

91

13132412

Trương Văn

Trường

DH13SP

 

92

13132427

Hoàng Văn

Tùng

DH13SP

 

93

13132421

Nguyễn Thị Minh

Tuyền

DH13SP

 

94

13132420

Hồ Thị Ngọc

Tuyền

DH13SP

 

95

13132422

Trần Thị Thanh

Tuyền

DH13SP

 

96

13132426

Tạ ánh

Tuyết

DH13SP

 

97

13132435

Trần Đình Kiến Nhã

Uyên

DH13SP

 

98

13132434

Nguyễn Thị Hồng

Uyên

DH13SP

 

99

13132440

Hồ Thị Ngọc

Vân

DH13SP

 

100

13132441

Nguyễn Thị Thùy

Vân

DH13SP

 

101

13132442

Trần Nữ Hồng

Vân

DH13SP

 

102

13132080

Mai Thị Hồng

Vân

DH13SP

 

103

13132444

Nguyễn Trọng Thanh

Vi

DH13SP

 

104

13132081

Trần Thị Yến

Vi

DH13SP

 

105

13132082

Nguyễn Sinh

Việt

DH13SP

 

106

13132446

Lê Quang

Vinh

DH13SP

 

107

13132447

Nguyễn Khắc

Vinh

DH13SP

 

108

13132453

Nguyễn Thị

Xuân

DH13SP

 

109

13132454

Nguyễn Thị Diễm

Xương

DH13SP

 

Số lần xem trang: 2346
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu bảy hai hai tám

Xem trả lời của bạn !

logolink