DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT VÕ THỊ SÁU
             
GVHD đoàn: Nguyễn Thanh Bình  (ĐT: 0938299298)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132118 Phan Thị Kim Chi DH13SP    
2 13132132 Nguyễn Trần Duy DH13SP x  
3 13132088 Hồ Thị Minh Hoàng DH13SP    
4 13132215 Nguyễn Thị Xuân Kim DH13SP    
5 13132263 Võ Thị Mỹ Nghiệp DH13SP    
6 13132315 Nguyễn Văn Quân DH13SP x  
7 13132322 Mai Ka Sa DH13SP x  
8 13132327 Cao Phước Tài DH13SP x  
9 13132389 Nguyễn Thị Thu Trang DH13SP    

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT THỦ THIÊM
             
GVHD đoàn: Hồ Văn Công Nhân (ĐT:0975775581)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132059 Lê Hoàng Thạch DH13SP x  
2 13132170 Nguyễn Thị Thu DH13SP    
3 13132177 Nguyễn Thị Mỹ Hằng DH13SP    
4 13132227 Nguyễn Quỳnh Phương Linh DH13SP    
5 13132447 Nguyễn Khắc Vinh DH13SP x  

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT LONG TRƯỜNG
             
GVHD đoàn: Hồ Văn Công Nhân (ĐT:0975775581)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132233 Huỳnh Đại Lộc DH13SP x  
2 13132259 Lương Kim Ngân DH13SP    
3 13132262 Trần Thị Ngọc Ngân DH13SP    
4 13132295 Nguyễn Thị Hồng Phiến DH13SP    
5 13132333 Nguyễn Huỳnh Nhật Tân DH13SP x  
6 13132350 Đoàn Thị Kim Thoa DH13SP    
7 13132381 Hoàng Thị Thu Trang DH13SP    
8 13132402 Phạm Thị Thu Trinh DH13SP    
9 13132269 Lê Bảo Ngọc DH13SP    
10 13132427 Hoàng Văn Tùng DH13SP x  

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT HIỆP BÌNH
             
GVHD đoàn: Trần Ngọc Thanh  (ĐT: 01685645431)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132002 Nguyễn Văn Ba DH13SP x  
2 13132465 Trần Dũng DH13SP x  
3 13132179 Trịnh Thị Hằng DH13SP    
4 13132087 Nguyễn Đình Hậu DH13SP x  
5 13132182 Nguyễn Thị Diệu Hiền DH13SP    

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT THỦ ĐỨC 
             
GVHD đoàn: Trần Ngọc Thanh  (ĐT: 01685645431)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132126 Lê Thị Kim Dung DH13SP    
2 13132157 Đinh Quang Đức DH13SP x  
3 13132194 Bùi Thị Huê DH13SP    
4 13132211 Lê Đăng Khôi DH13SP x  
5 13132277 Vũ Thị Mỹ Nguyệt DH13SP    
6 13132330 Phan Đức Tài DH13SP x  
7 13132355 Huỳnh Ngọc Thuận DH13SP x  
8 13132081 Trần Thị Yến Vi DH13SP    
9 13132446 Lê Quang Vinh DH13SP x  
10 13132276 Lê Thị Nguyện DH13SP    
11 13132320 Lê Thị My Sa DH13SP    
12 13132060 Nguyễn Quang Thịnh DH13SP x  

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN VĂN TĂNG
             
GVHD đoàn: Phạm Quỳnh Trang  (ĐT: 0984182198)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132186 Phan Ngọc Hòa DH13SP x  
2 13132188 Nguyễn Thị Mỹ Hồng DH13SP    
3 13132196 Nguyễn Trần Tưởng Huy DH13SP x  
4 13132250 Nguyễn Thị Minh DH13SP    
5 13132272 Nguyễn Thị Kim Ngọc DH13SP    
6 13132280 Trần Thị Bảo Nhi DH13SP    
7 13132336 Nguyễn Thị Thanh DH13SP    
8 13132360 Nguyễn Thị Thanh Thúy DH13SP    
9 13132070 Nguyễn Công Trình DH13SP x  
10 12132168 Dương Văn Ước DH12SP x  

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT NGUYỄN HUỆ
             
GVHD đoàn: Phạm Quỳnh Trang  (ĐT: 0984182198)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132020 Cao Thị Mỹ Hiệp DH13SP    
2 13132034 Nguyễn Thị Như Linh DH13SP    
3 13132235 Nguyễn Đức Lộc DH13SP x  
4 13132257 Tạ Thị Thúy Nga DH13SP    
5 13132317 Nguyễn Thị Lệ Quỳnh DH13SP    
6 13132065 Nguyễn Thị Hồng Tính DH13SP    
7 13132401 Phạm Thị Trinh DH13SP    
8 13132135 Tạ Thị Mỹ Duyên DH13SP    
9 13132145 Võ Thị Thùy Dương DH13SP    
10 13132226 Cao Thị Mỹ Linh DH13SP    

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT ĐÀO SƠN TÂY
             
GVHD đoàn: Hà Thị Ngọc Thương  (ĐT: 0902569030)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132162 Đỗ Ngọc DH13SP    
2 13132032 Nguyễn Mỹ Linh DH13SP    
3 13132261 Phan Thị Hồng Ngân DH13SP    
4 13132282 Vũ Thị Yến Nhi DH13SP    
5 13132329 Nguyễn Hửu Tài DH13SP x  
6 13132406 Bùi Thị Ngọc Trúc DH13SP    
7 13132426 Tạ ánh Tuyết DH13SP    
8 13132444 Nguyễn Trọng Thanh Vi DH13SP    
9 13132297 Nguyễn Thế Phong DH13SP x  
10 13132308 Nguyễn Thị Phương DH13SP    

 

 

DANH SÁCH SINH VIÊN THỰC TẬP
TẠI TRƯỜNG THPT TAM PHÚ
             
GVHD đoàn: Hà Thị Ngọc Thương  (ĐT: 0902569030)
             
STT MSSV Họ và tên Lớp Nam Ghi chú
1 13132033 Nguyễn Ngọc Thùy Linh DH13SP    
2 13132229 Huỳnh Thị Thu Loan DH13SP    
3 13132222 Lê Thị Mỹ Lệ DH13SP    
4 13132420 Hồ Thị Ngọc Tuyền DH13SP    

Số lần xem trang: 2346
Điều chỉnh lần cuối: 29-08-2016

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bảy bốn năm

Xem trả lời của bạn !

logolink