THÔNG BÁO

(V/V sinh hoạt quy chế TTSP cho SV lớp DH13SP)

             Để chuẩn bị cho đợt thực tập sư phạm 1 và 2, BM SPKT thông báo đến tất cả SV đã đăng ký học phần thực tập sư phạm 1 và 2 tập trung tại giảng đường RD200 lúc 07h30 thứ 2 (22/08/2016) để nghe sinh hoạt quy chế thực tập sư phạm.

          Yêu cầu không vắng mặt.

                                                                                                                     BM. SPKT

Số lần xem trang: 2343
Điều chỉnh lần cuối: 29-08-2016

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : một bốn hai sáu bốn

Xem trả lời của bạn !

logolink