TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP.HCM

KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM

BỘ MÔN SƯ PHẠM KỸ THUẬT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

           

THÔNG BÁO

(V/v Triển khai kế hoạch thực tập môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp”, mã môn học “215349”, dành cho sinh viên lớp DH13SP)

 

  Căn cứ đề cương môn học “Thực tập giáo trình nông và lâm nghiệp”, mã môn học “215349” và kế hoạch học tập của sinh viên lớp DH13SP trong năm học 2016 - 2017, Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật, khoa Ngoại ngữ - Sư phạm thông báo đến sinh viên đã đăng ký môn học kế hoạch thực tập cụ thể như sau:

1.Hình thức tổ chức, đánh giá và các nội dung chi tiết của môn học

* Hình thức tổ chức

Sinh Viên sẽ tự tham quan thực tế tại địa phương, các mô hình sản xuất để củng cố các kiến thức về nông học và lâm nghiệp.

* Nội dung chi tiết của môn học

 Nội dung tìm hiểu cụ thể về lĩnh vực nông nghiệp: Sinh viên tham quan thực tế sản xuất tại các mô hình như sản xuất quy mô hộ gia đình (ví dụ: lúa, hoa màu, cây ăn trái, cây công nghiệp); các trung tâm sản xuất giống, trại giống cây trồng; các doanh nghiệp hay các hợp tác xã.  Sinh viên phải tìm hiểu các nội dung như quy mô sản xuất, cơ cấu cây trồng, giống, các biện pháp canh tác, quy trình sản xuất một cây trồng cụ thể, các chủng loại và cách sử dụng phân bón, thuốc bảo vệ thực vật, những biện pháp phòng trừ  sâu bệnh hại.

Nội dung tìm hiểu về lĩnh vực lâm nghiệp:  Sinh viên tìm hiểu một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, tái sinh rừng; giới thiệu tổng quan về một vài mô hình nông lâm kết hợp, khai thác và chế biến hợp lý nguồn tài nguyên rừng.

* Hình thức đánh giá

Kết thục môn học, sinh viên phải viết một bài “Báo cáo thu hoạch” (Có mẫu đính kèm). Sinh viên trình bày rõ các nội dung đã tìm hiểu, có hình ảnh thực tế để minh họa.

- Yêu cầu đối với phần nông nghiệp: phải giới thiệu được ít nhất một mô hình canh tác của một loại cây trồng cụ thể với đầy đủ các nội dung đã trình bài ở phần “Nội dung chi tiết” (yêu cầu ghi rõ tên, địa chỉ cơ sở  SV đã tham quan thực tế).

- Yêu cầu đối với phần lâm nghiệp: phải giới thiệu được ít nhất một mô hình nông lâm kết hợp trên thực tế hoặc xây dựng được một bài giảng điện tử về một số biện pháp kỹ thuật trồng rừng, nuôi dưỡng rừng, tái sinh rừng (khuyến khích các hình ảnh chụp thực tế minh họa cho nội dung dung này).

Lưu ý: Những bài báo cáo không trung thực hoặc giống nhau sẽ không đạt yêu cầu.

2. Thời gian thực hiện:

- Thời gian thực hiện từ 15/12/2016 đến 06/02/2016.

- Nộp bài “Báo cáo thu hoạch” ngày 13/02/2016, lúc 9h00, tại CT204, khu Cẩm Tú.

Lưu ý: Mọi thắc mắc sinh viên liên hệ thầy Nhân (0975775581), thầy Bình (0938299298).

 

                                                                               BM. SƯ PHẠM KỸ THUẬT

 

Mẫu báo cáo bài thu hoạch tải tại đây.

Số lần xem trang: 2346
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : hai chín bảy sáu

Xem trả lời của bạn !

logolink