LỚP DH04SP:
 
 
STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 04132040 Trần Ngọc Thanh 8.41
2 04132029 Hoàng Thị Nhuận 8.33
3 04132007 Đỗ Thị Mỹ Hạnh 8.22

LỚP DH05SP:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 05132106 Phan Thị Thùy Vân 8.44
2 05132150 Hồ Văn Công Nhân 8.41
3 05132162 Lê Thị Minh Trúc 8.33
4 05132062 Tưởng Thị Hồng Luyện 8.15

LỚP DH06SK:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 06158044 Trần Thị Thu Thảo 7.87
2 06158012 VõThị Xuân Hải 7.70
3 06158024 Lê Thị Kim Ngân 7.63
4 06158043 Võ Thị Thanh Thảo 7.57

LỚP DH06SP:

STT MSSV HỌ VÀ TÊN ĐTB
1 06132014 Nguyễn Quốc Huy 8.15
2 06132016 Hoàng Thị Liên 7.77
3 06132031 Lê Thị Thu 7.42

 

 

Số lần xem trang: 2333
Điều chỉnh lần cuối: 26-08-2008

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn chín không không không

Xem trả lời của bạn !

logolink