THÔNG BÁO
V/V: CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
 
A.     ĐỐI VỚI SINH VIÊN LỚP DH04SP
   1.      Đến văn phòng bộ môn xem danh sách (dán ở bảng thông báo trước bộ môn) để kiểm tra lại các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh .
   2.      Mỗi sinh viên có tên trong danh sách nộp:
       -         2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh
       -         Nộp lệ phí 20.000 đ/chứng chỉ và ký xác nhận vào danh sách
   3.      Thời gian sinh viên nộp hình, nộp lệ phí và xin điều chỉnh sai sót về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh (nếu có) cho BM (gặp cô Trang tại VPBM): từ 13h30 – đến 16h ngày 10/12/08 – 11/12/08
       
B.    ĐỐI VỚI SINH VIÊN LỚP DH05SP, DH06SP, DH06SK
QUY TRÌNH CẤP PHÁT CHỨNG CHỈ GIÁO DỤC THỂ CHẤT
   1.      Lớp trưởng mỗi lớp tới BM nhận danh sách những sinh viên được cấp chứng chỉ giáo dục thể chất của lớp mình.
      Thời gian nhận: từ 13h30 – đến 16h ngày 5/12/08 tại VPBM (gặp cô Hằng)
   2.      Lớp trưởng thông báo với các bạn những việc cần làm sau:
      -         Kiểm tra lại các thông tin về họ tên, ngày tháng năm sinh, nơi sinh . Nếu thông tin sai lệch thì sửa trực tiếp vào danh sách
      -         Mỗi sinh viên có tên trong danh sách nộp cho lớp trưởng:
            + 2 tấm hình 3x4, mặt sau ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh
            + Nộp lệ phí 20.000 đ/chứng chỉ và ký xác nhận vào danh sách
      -         Lớp trưởng nộp lại danh sách, hình, lệ phí cho BM (gặp cô Trang). Thời gian nộp: từ 13h30 – đến 16h ngày 10/12/08 – 11/12/08
Sau thời gian trên, BM sẽ kết thúc danh sách, gửi lên phòng đào tạo và không giải quyết mọi chậm trễ
                                                                 
                                                                                                              Tp.HCM, ngày 2 tháng 12 năm 2008
                                                                                                                            BM Sư phạm Kỹ thuật

Số lần xem trang: 2337
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : chín sáu bảy không một

Xem trả lời của bạn !

logolink