DỰ KIẾN KẾ HOẠCH THỰC HIỆN

LUẬN VĂN, TIỂU LUẬN VÀ THI TỐT NGHIỆP

(LỚP DH05SP)

 

I.                  TIỂU LUẬN VÀ THI TỐT NGHIỆP

1.     Tiểu luận

·        Thời gian nộp tiểu luận: 20/4/2009 (từ 8h đến 11h). Nộp cho cô Phạm Quỳnh Trang tại Văn phòng BM Sư phạm

·        Số lượng 4 cuốn đóng bìa màu xanh da trời hoàn chỉnh và 3 CD: tất cả đựng vào 1 túi nhựa và dán nhãn ghi đầy đủ tên họ, MSSV, tên đề tài, tên GVHD bên ngoài.  

2.      Thi tốt nghiệp

·        Dự kiến ngày thi tốt nghiệp: 28/4/2009

·        Môn thi tốt nghiệp là Phương pháp dạy học và Lý luận dạy học (xem phần đề cương ôn thi)

3.     Công bố kết quả

Dự kiến ngày 4/5/2009 sẽ công bố điểm tiểu luận và thi tốt nghiệp

 

II.               KHÓA LUẬN TỐT NGHIỆP

1.       Thời gian nộp Luận văn lần 1 (sơ khảo): 11/5/2009 (từ 8h đến 11h). Nộp cho cô Phạm Quỳnh Trang tại Văn phòng BM Sư phạm

2.       Số lượng:

-        Vì sau khi SV nộp luận văn (nộp để sơ khảo) các GV phản biện sẽ cho ý kiến góp ý, đa số trường hợp đều cầu phải sửa đổi rất nhiều nên ở lần sơ khảo này SV chỉ cần nộp 3 cuốn luận văn nhưng không cần đóng bìa và không đóng luận văn bằng ghim cố định mà chỉ dùng kẹp giấy.

-        Sau khi sơ khảo SV sẽ chỉnh sửa LV theo sự góp ý của giáo viên phản biện và đóng hoàn chỉnh để gửi đến Hội đồng bảo vệ khóa luận (nộp để bảo vệ).

-        Số lượng 4 cuốn đóng bìa màu xanh da trời hoàn chỉnh và 3 CD: tất cả đựng vào 1 túi nhựa và dán nhãn ghi đầy đủ tên họ, MSSV, tên đề tài, tên GVHD bên ngoài

-        Dự kiến ngày bảo vệ khóa luận: 25/6/2009

3.       Dự kiến ngày 29/6/2009, BM sẽ công bố điểm luận văn tốt nghiệp

 

III.           NHỮNG ĐIỀU CẦN LƯU Ý

- Các ngày nêu trên là dự kiến nên có thể thay đổi do các điều kiện khách quan, đề nghị sinh viên chú ý theo dõi.

- Khi viết luận văn và tiểu luận SV không được phép chép nguyên văn các tài liệu tham khảo, luận văn của người khác mà không ghi rõ nguồn gốc trích dẫn. Trong trường hợp trích dẫn nguyên văn không được quá 5 dòng trong 1 trang A4 và không được quá 1/3 số trang của luận văn và tiểu luận. Nếu vi phạm luận văn và tiểu luận sẽ không được chấm điểm, theo quy chế SV sẽ phải viết lại và bảo vệ sau thời gian bảo vệ lần 1 ít nhất là 6 tháng. Đối với tiểu luận, SV phải viết lại và chỉ được chấm sau ngày nộp lần 1 ít nhất 3 tháng.

- Trong quá trình SV làm luận văn và tiểu luận nếu gặp khó khăn phải kịp thời báo cáo với BM để được giải quyết và giúp đỡ.

Số lần xem trang: 2350
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám sáu một sáu hai

Xem trả lời của bạn !

logolink