BẢNG ĐIỂM SINH VIÊN - LỚP DH05SP
 
(click chuột vào tên SV để xem bảng điểm của từng cá nhân)

STT

MSSV

HỌ TÊN

 1

5142114

Đào Thị Phương Anh

2

5132126

Nguyễn Thị Trang Anh

3

5132001

Phạm Thị Thúy Anh

4

5132129

Nguyễn Ngọc Bảo

5

5132021

Trần Hữu Báu

6

5132002

Lý Bảo Châu

7

5132030

Trần Thị Chín

8

5132034

Huỳnh Phước Dĩnh

9

5132004

Đỗ Thị Ngọc Dung

10

5132031

Trần Quốc Dũng

11

5132134

Bùi Thị Duyên

12

5132114

Đoàn Thị Bích Duyên

13

5132005

Nguyễn Thị Duyên

14

5132035

Trịnh Thị Đào

15

5132036

Trịnh Thị Đào

16

5132037

Trần Ngọc Đệ

17

4132003

Đạo Minh Gối

18

5132006

Nguyễn Thị Hải Hà

19

5132007

Khưu Minh Hải

20

5132040

Phan Thị Hằng

21

5132044

Cao Phi Hổ

22

5132141

Tạ Thị Huế

23

5132048

Lê Thanh Hùng

24

5132008

Lại Quốc Hữu

25

4132018

Ngô Thị Kỳ

26

5132059

Mai Thanh Liêm

27

5132009

Nguyễn Văn Luyện

28

5132062

Tưởng Thị Hồng Luyện

29

5132010

Lê Thị Trà My

30

5132148

Nguyễn Thị Nam

31

5132068

Nguyễn Thị Thảo Nguyên

 

 

STT

MSSV

HỌ TÊN

32

5132150

Hồ Văn Công Nhân

33

5132119

Lê Văn Nhẫn

34

5132123

Liêu Sơn Nhì

35

5132151

Trịnh Tố Nhiên

36

5132069

Trần Lệ Nhu

37

5132070

Trần Thị Bích Nhung

38

5132011

Nguyễn Thị Hữu Phúc

39

5132074

Bùi Thị Phụng

40

5132012

Nguyễn Thị Quyên

41

5132077

Hồ Xuân Quyết

42

5132079

Hồng Hảo Sách

43

5132014

Lê Bá Thái

44

5132088

Đỗ Thị Thanh

45

5132015

Đỗ Thị Ngọc Thanh

46

5132081

Châu Thị Phương Thảo

47

5132084

Phạm Thị Hồng Thắm

48

5132159

Lê Hồng Thi

49

5132016

Lê Thị Mỹ Thịnh

50

5132017

Đoàn Ngọc Thuận

51

5132092

Nguyễn Thị Bích Thủy

52

5132121

Võ Thị Anh Thư

53

5132094

Hạ Thị Hạnh Tiên

54

5132098

Lê Thị Hương Trang

55

5132097

Nguyễn Thị Thanh Trâm

56

5132162

Lê Thị Minh Trúc

57

5132018

Trần Đức Quốc Trung

58

5132096

Lưu Quang Trường

59

5132164

Phạm Ngọc Tuyền

60

5132169

Nguyễn Thị Thúy Vân

61

5132106

Phan Thị Thùy Vân

62

5132019

Phạm Đình Vũ

63

5132110

Cao Thị Hồng Xuân

Số lần xem trang: 2359
Điều chỉnh lần cuối: 13-02-2009

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám hai không một một

Xem trả lời của bạn !

logolink