DANH SÁCH SV DH05SP LÀM TIỂU LUẬN VÀ THI TỐT NGHIỆP

 

TT
MSSV
Họ và tên
Ngày sinh
1
05142114
Đào Thị Phương Anh
30/10/85
2
05132001
Phạm Thị Thúy Anh
14/04/85
3
05132129
Nguyễn Ngọc Bảo
20/02/86
4
05132021
Trần Hữu Báu
14/10/87
5
05132005
Nguyễn Thị Duyên
24/10/85
6
04132003
Đạo Minh Gối
01/10/82
7
05132007
Khưu Minh Hải
14/04/82
8
05132044
Cao Phi Hổ
08/04/86
9
05132141
Tạ Thị Huế
27/03/85
10
05132059
Mai Thanh Liêm
27/10/85
11
05132123
Liêu Sơn Nhì
10/10/85
12
05132151
Trịnh Tố Nhiên
16/06/85
13
05132077
Hồ Xuân Quyết
20/10/84
14
05132079
Hồng Hảo Sách
19/02/85
15
05132014
Lê Bá Thái
02/04/87
16
05132016
Lê Thị Mỹ Thịnh
29/04/85
17
05132018
Trần Đức Quốc Trung
15/01/87
18
05132002
Lý Bảo Châu
02/01/86
19
05132114
Đoàn Thị Bích Duyên
15/12/86
20
05132034
Huỳnh Phước Dĩnh
09/11/87
21
05132004
Đỗ Thị Ngọc Dung
12/12/86
22
05132036
Trịnh Thị Đào
05/02/84
23
05132037
Trần Ngọc Đệ
17/19/86
24
05132008
Lại Quốc Hữu
11/06/86
25
04132018
Ngô Thị Kỳ
07/04/82
26
05132010
Lê Thị Trà My
18/02/86
27
05132015
Đỗ Thị Ngọc Thanh
05/02/86
28
05132098
Lê Thị Hương Trang
27/04/86
29
05132169
Nguyễn Thị Thúy Vân
10/12/85
30
05132019
Phạm Đình Vũ
19/04/84
31
05132110
Cao Thị Hồng Xuân
16/08/85

Số lần xem trang: 2342
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn ba một bảy sáu

Xem trả lời của bạn !

logolink