ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HCM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

   BM. SƯ PHẠM KỸ THUẬT

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2010

 
DANH SÁCH SINH VIÊN CÒN NỢ MÔN HỌC (KHÓA 2005 VỀ TRƯỚC)
 
1. Khóa 2004 -2008
 
TT
MSSV
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
04132005
Trương Minh Hải
DH04SP

Chưa hoàn tất CT và đang còn thời gian được phép hoàn tất (hạn cuối là năm 2010)

2
04132022
Trần Văn Lượng
DH04SP
3
04132025
Đoàn Văn Nam
DH04SP
4
04132032
Huỳnh Minh Nhựt
DH04SP
5
04132035
Bùi Quang Quí
DH04SP
6
04132045
Nguyễn Văn Toàn
DH04SP
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2. Khóa 2005 -2009
 
TT
MSSV
Họ và tên
Lớp
Ghi chú
1
05132018
Trần Đức Quốc Trung
DH05SP

Chưa hoàn tất CT và đang còn thời gian được phép hoàn tất (hạn cuối là năm 2011)

 

 

 

 

 

GHI CHÚ: Những SV có tên trên nếu đã đăng ký thành công môn học trong HK3/09-10, liên hệ Thầy /Cô sau để được hướng dẫn ôn tập:


 
TT
MÔN
GVHD
GHI CHÚ
1

PP đánh giá trong GD

Nguyễn Thanh Thủy
 
2

AV chuyên ngành SP

3

Sinh hóa SP

Nguyễn Thanh Bình
 
4

Côn trùng

Hồ Văn Công Nhân
 
5

Bệnh cây

6

Chăn nuôi đại gia súc

Phạm Quỳnh Trang
Nộp giáo trình đã được học cho Cô Trang
7

Cơ sở SH nuôi TS

Lê Thúy Hằng
Nộp giáo trình đã được học cho Cô Hằng
8

Thủy sản đại cương

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*   Với những SV các khóa 2006 trở đi, nếu còn nợ những môn học trên và đã đăng ký thành công trong HK3/09-10, cũng thực hiện theo thông báo trên.

 
Trợ lý giáo vụ
Hà Thị Ngọc Thương.

 

Số lần xem trang: 2345
Điều chỉnh lần cuối:

BẢN TIN

TB cho nhóm thực tập sư phạm tại trường THPT Nguyễn Hữu Huân (15-09-2018)

Hồ sơ thực tập sư phạm lớp DH16SP (04-10-2019)

Danh sách các trường thực tập sư phạm - lớp DH15SP (08-09-2018)

Thông báo: v/v nhiệm vụ SV cần thực hiện trong đợt thực tập sư phạm (08-09-2018)

Danh sách đăng ký trường thực tập sư phạm, lớp DH15SP (04-09-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH15SP HK1/2018-2019 (05-08-2018)

Kế hoạch Thực tập sư phạm lớp DH14SP HK1/2017-2018 (09-10-2017)

THÔNG BÁO Về việc tham dự Lễ tốt nghiệp cho sinh viên tốt nghiệp (đợt 2/2017) (10-08-2017)

TB: V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (14-05-2017)

Thông báo: Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Xem thêm ...

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu sáu chín không bốn

Xem trả lời của bạn !

logolink