Stt

Bộ môn

Họ và tên

Học vị

Chức danh

1

Tiếng Pháp (02)

 

 

     

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

ThS

Giảng viên

Lưu Đình Phúc

ThS

Giảng viên

     

2

Ngôn ngữ- Văn hóa –Văn chương (07)

 

 

Lê Minh Hà

ThS

TBM, Giảng viên

Hoàng Nhị Hà

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim An

ThS

Giảng viên

Lê Thị Tiểu Phượng

ThS

Giảng viên

Phan Thị Lan Anh

ThS

Giảng viên

Đào Như Nguyện

ThS

Giảng viên

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

ThS

Giảng viên

3

Tiếng Anh Quản lý và không chuyên (05)

 

 

Đào Đức Tuyên

ThS

PTK,GV

Huỳnh Trung Chánh

ThS

TBM, Giảng viên

Ngô Phan Lan Dung

ThS

Giảng viên

Nguyễn Viết Lâm

ThS

Giảng viên

Huỳnh Thị Cẩm Loan ThS Giảng viên
     

4

Sư phạm Tiếng Anh (05)

 

 

Phùng Thị Quỳnh Chi

ThS

Giảng viên

Bùi Quốc Chính

ThS

Giảng viên

Nguyễn Liên Hương

ThS

Giảng viên

Lê Thị Ngân Vang

ThS

Giảng viên

Dương Mỹ Thẩm

TS

Giảng viên

     

5

Sư phạm-Kỹ thuật (06)

 

 

Võ Văn Việt

TS

Giảng viên

Phạm Quỳnh Trang

ThS

Giảng viên

Hà Thị Ngọc Thương

ThS

Giảng viên

Hồ Văn Công Nhân

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

ThS

Giảng viên

Trần Ngọc Thanh

CN

Giảng viên

Số lần xem trang: 15351
Điều chỉnh lần cuối: 22-05-2020

Nhân sự các bộ môn

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm năm hai không chín

Xem trả lời của bạn !