Stt

Bộ môn

Họ và tên

Học vị

Chức danh

1

Ngôn ngữ- Văn hóa –Văn chương (06)

   

Lê Minh Hà

ThS

TBM, Giảng viên

Hoàng Nhị Hà

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thị Kim An

ThS

Giảng viên

Lê Thị Tiểu Phượng

ThS

Giảng viên

Phan Thị Lan Anh

ThS

Giảng viên

Lưu Đình Phúc

ThS

Giảng viên

2

Tiếng Anh Quản lý và không chuyên (11)

 

 

Ngô Phan Lan Dung

ThS

TBM, Giảng viên

Đào Đức Tuyên

ThS

PTK,GV

Huỳnh Trung Chánh

ThS

PTK,GV

Nguyễn Viết Lâm

ThS

Giảng viên

Huỳnh Thị Cẩm Loan

ThS

Giảng viên

Phạm Quỳnh Mai

ThS

Giảng viên

Nguyễn Đình Như Hà

ThS

Giảng viên

Nguyễn Anh Tuấn

CN

Trợ giảng

Lý Ngọc Thu Thảo

CN

Trợ giảng

Huỳnh Thúy An

CN

Trợ giảng

Ngô Bích Vân

CN

Trợ giảng

   3

Sư phạm Tiếng Anh (05)

   

Nguyễn Liên Hương

ThS

TBM, Giảng viên

Đào Như Nguyện

ThS

Giảng viên

Lê Thị Ngân Vang

ThS

Giảng viên

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

ThS

Giảng viên

Bùi Quốc Chính

ThS

Giảng viên

4

Sư phạm Kỹ thuật (06)

 

 

Võ Văn Việt

TS

TBM, GVC

Phạm Quỳnh Trang

ThS

Giảng viên

Hà Thị Ngọc Thương

ThS

Giảng viên

Hồ Văn Công Nhân

ThS

Giảng viên

Nguyễn Thanh Bình

ThS

Giảng viên

Trần Ngọc Thanh

CN

Giảng viên

 

Số lần xem trang: 3653
Điều chỉnh lần cuối: 19-02-2023

Nhân sự các bộ môn

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu không sáu năm chín

Xem trả lời của bạn !