Tầm nhìn: Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm sẽ trở thành một trong những cơ sở đào tạo uy tín chuyên về ngôn ngữ Anh và sư phạm kỹ thuật tại Việt Nam và Đông Nam Á.

 

Sứ mệnh: Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm cung cấp nguồn nhân lực được đào tạo bài bản và có trình độ cao trong lĩnh vực ngôn ngữ Anh và sư phạm kỹ thuật.

 

Mục tiêu chiến lược: Khoa Ngoại ngữ - Sư phạm tiếp tục triển khai và không ngừng hoàn thiện các chương trình đại học nhằm đào tạo nguồn nhân lực có khả năng

   (1) nghiên cứu và giảng dạy tiếng Anh như một ngoại ngữ (EFL) tại các cơ sở giáo dục,

   (2) làm biên phiên dịch trong các chuyên ngành khoa học công nghệ,

   (3) làm nhân viên văn phòng cho các công ty sử dụng tiếng Anh làm phương tiện giao tiếp,

   (4) làm giáo viên dạy kỹ thuật tại các trường trung học công lập và tư thục và các trường dạy nghề.

 

Triết lý Giáo dục: Hội Nhập – Tự Chủ - Trách Nhiệm.

 

+ Hội nhập (Integration) được hiểu là năng lực và quyết tâm chủ động hội nhập vào môi trường làm việc một cách tích cực nhất, sẵn sàng hợp tác với cộng sự, biết linh hoạt vận dụng tri thức và năng lực vào công việc thực tế, không ngừng học hỏi tiếp cận tri thức và công nghệ mới thông qua khám phá, hợp tác và sáng tạo.

+ Tự chủ (Autonomy): nhận thức rõ về năng lực bản thân, vận dụng tư duy phản biện và sáng tạo trong học tập và làm vệc, có khả năng làm việc độc lập, chủ động tự học và lập kế hoạch chiến lược để đạt mục tiêu đề ra.

+Trách nhiệm (Responsibility): Luôn ý thức trách nhiệm với bản thân, không ngừng học tập và rèn luyện để phát triển năng lực và phẩm chất, có trách nhiệm với người khác và cộng đồng theo mức độ tham gia của bản thân.

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : bốn sáu bảy ba hai

Xem trả lời của bạn !