Các nghiên cứu khoa học đã thực hiện

Đánh giá hiệu quả chương trình đào tạo Cử nhân ngoại ngữ tại Đại học Nông Lâm TP HCM, 2002

Nghiên cứu thực trạng dạy và học Tiếng Anh tại các Trung tâm ngoại ngữ khu vực TPHCM, 2003

Nghiên cứu giải pháp nâng cao chất lượng đào tạo Tiếng Anh chuyên ngành Công nghệ thông tin, 2006

Giải pháp nâng cao năng lực nghiên cứu khoa học của giảng viên đại học, 2013

Số lần xem trang: 12383
Điều chỉnh lần cuối:

Các đề tài đã thực hiện

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : tám bảy ba chín bảy

Xem trả lời của bạn !