THÔNG TIN GIẢNG VIÊN

Họ tên giảng viên: Phạm Quỳnh Trang

Danh sách môn học giảng dạy

Stt

Mã số môn học

Tên môn học

1

215308

Phương pháp dạy KTNN

2

215320

Thiết kế và phát triển chương trình dạy học

3

215344

Tập giảng dạy môn KTNN

4

202616

Tâm lý học

 Các bài báo khoa học đã công bố:

1.    Phạm Quỳnh Trang, 2010, Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho sinh viên trường đại học Nông Lâm thành phố Hồ Chí Minh. Kỷ yếu hội nghị khoa học trẻ trường ĐH Nông Lâm Tp.HCM. Lần 7 năm 2010, trang 357.

2.    Phạm Quỳnh Trang, 2008, Đào tạo nghiệp vụ sư phạm theo hướng tăng cường nghiên cứu khoa học cho sinh viên. Kỷ yếu hội nghị nghiên cứu khoa học sinh viên các trường ĐHSP toàn quốc lần thứ IV. NXB ĐH Huế, trang 18.

3.    Phạm Quỳnh Trang, 2008, Bộ môn Sư phạm Kỹ thuật – trường đại học Nông Lâm Tp.HCM với công tác đổi mới phương pháp dạy học. Kỷ yếu hội nghị đổi mới phương pháp dạy học trường đại học Nông Lâm TP.HCM.

Thông tin khác: đề tài NCKH cấp trường đã nghiên cứu

Nâng cao hiệu quả công tác rèn luyện nghiệp vụ sư phạm cho SV trường ĐH Nông Lâm tp. HCM. Năm 2008

 

 

Số lần xem trang: 335
Điều chỉnh lần cuối: 18-11-2015

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm không không không sáu

Xem trả lời của bạn !