Thông báo của P.Đào tạo trường ĐH Nông Lâm TP.HCM: 

- Sinh viên có tên trong danh sách buộc thôi học sẽ bị xóa tên khỏi hệ thống của trường từ học kỳ 3 năm học 2016 - 2017.

Trường hợp sinh viên có lý do chính đáng ảnh hưởng đến kết quả học tập (như bị tai nạn, bệnh tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn...) thì có thể làm đơn cứu xét ghi rõ nguyên nhân và nộp ở Khoa/Bộ môn. Sau khi Khoa/Bộ môn có ý kiến đồng ý vào đơn, sinh viên nộp đơn đó cho PĐT (hoặc Khoa/Bộ môn sẽ tổng hợp lại rồi chuyển PĐT)để trình BGH xem xét.

- Thời gian Khoa/Bộ môn tổng hợp đơn từ sinh viên đến hết ngày 21/05/2017, trong thời gian đó, sinh viên có tên trong danh sách buộc thôi học sẽ không được đăng ký môn học (nếu đăng ký cũng sẽ bị xóa kết quả đăng ký). Sinh viên bị cảnh báo học vụ lần 2 sẽ không được bảo lưu kết quả học tập (trừ trường hợp bất khả kháng).

- Sau thời gian trên, PĐT tổng hợp các đề nghị từ Khoa/Bộ môn để ra quyết định cảnh báo học vụ và buộc thôi học. 

 

DANH SÁCH BUỘC THÔI HỌC KHOA NGOẠI NGỮ - SƯ PHẠM

Số lần xem trang: 12579
Điều chỉnh lần cuối: 04-05-2017

Thông báo của Khoa

Danh sách SV bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1, năm học 2017-2018 (04-05-2018)

Thông báo học phí các hệ đào tạo học kỳ 1/ 2017-2018 (31-08-2017)

Quyết định buộc thôi học HK1, 2016-2017 của Khoa NNSP (31-08-2017)

Thông báo V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (15-05-2017)

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 (14-12-2016)

Lịch thi Học kì 3 năm học 2015-2016 (4/9/2016) (04-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : sáu ba bốn bốn bốn

Xem trả lời của bạn !