Thông báo của Khoa

Danh sách SV bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học, HK1, năm học 2017-2018 (04-05-2018)

Quyết định buộc thôi học HK1, 2016-2017 của Khoa NNSP (31-08-2017)

Thông báo V/v đăng ký tham gia tập huấn khởi nghiệp lần thứ I năm 2017 (15-05-2017)

Danh sách sinh viên bị cảnh báo học vụ và buộc thôi học học kỳ 1 năm 2016 (04-05-2017)

Danh sách SV đủ và không đủ điều kiện tốt nghiệp tháng 12 năm 2016 (14-12-2016)

Lịch thi Học kì 3 năm học 2015-2016 (4/9/2016) (04-09-2016)

Trang liên kết

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : năm ba sáu ba ba

Xem trả lời của bạn !