No

Department

Full name

Degree

Position

1

French (02)

 

 

     

Nguyễn Thị Tuyết Trinh

M.A

Lecturer

Lưu Đình Phúc

M.A

Lecturer

     

2

Linguistics - Culture – Literature (07)

 

 

Lê Minh Hà

M.A

Head, Lecturer

Hoàng Nhị Hà

M.A

Lecturer

Nguyễn Thị Kim An

M.A

Lecturer

Lê Thị Tiểu Phượng

M.A

Lecturer

Phan Thị Lan Anh

M.A

Lecturer

Đào Như Nguyện

M.A

Lecturer

Nguyễn Đặng Thị Cúc Huyền

M.A

Lecturer

3

Management and non-major English (05)

 

 

Đào Đức Tuyên

M.A

Vice Dean, Lecturer

Huỳnh Trung Chánh

M.A

Head, Lecturer

Ngô Phan Lan Dung

M.A

Lecturer

Nguyễn Viết Lâm

M.A

Lecturer

Huỳnh Thị Cẩm Loan

M.A

Lecturer

     

4

TESOL (05)

 

 

Phùng Thị Quỳnh Chi

M.A

Lecturer

Bùi Quốc Chính

M.A

Lecturer

Nguyễn Liên Hương

M.A

Lecturer

Lê Thị Ngân Vang M.A Lecturer

Dương Mỹ Thẩm

Ph.D

Lecturer

   

5

Agricultural technology education (06)

 

 

Võ Văn Việt

Ph.D

Head, Lecturer

Phạm Quỳnh Trang

M.A

Lecturer

Hà Thị Ngọc Thương

M.A

Lecturer

Hồ Văn Công Nhân

M.Sc

Lecturer

Nguyễn Thanh Bình

M.A

Lecturer

Trần Ngọc Thanh

B.A

Lecturer

Page count: 15844
Last modify: 22-05-2020

Nhân sự các bộ môn

Web links

Chào bạn !
X

Xin mời bạn đặt câu hỏi !

Họ tên
 
Email /Fb/Điện thoại:

Nội dung:

Số xác nhận : ba năm bảy bảy bốn

Xem trả lời của bạn !